จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ [2019-02-20]

คุมประพฤติ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ  โดยมอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการจัดโครงการฯ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานฯ ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ให้ได้รับการแก้ไขช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งมีวิทยากร จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาบรรยายและจัดบูธรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานพร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ตู้ JOB BOX  จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีมาติดตั้งไว้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ผู้สนใจค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)