จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน และหน่วยงานในพื้นที่ ทำบริการสังคมโดยการทำแนวป้องกันไฟป่า ตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ กับกรมอุทยานแห่งชา [2019-02-20]