จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง “วันมาฆบูชา” [2019-02-19]

คุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง “วันมาฆบูชา”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ (กลุ่มที่ ๓) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง “วันมาฆบูชา” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมใจประพฤติตนบำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ วันนี้ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)