จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี [2019-02-18]

คุมประพฤติ ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี โดยมี พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเนื่องในวันคล้าย วันชนะศึกทุ่งลาดหญ้า ครบรอบ ๒๓๔ ปี” พร้อมด้วย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับการหน่วย นายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และ แม่บ้านกองพลทหารราบที่ ๙ เข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงวิญญาณสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑ ณ บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทฯ กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา.

                                                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)