จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน [2019-02-18]

         วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) นางพรประภา  แกล้วกล้า  ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา  พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวโครงการวัด  ประชา รัฐ สร้างสุข  โดยมี            นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ  บริเวณพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

              กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเน้นสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่าง วัด ชุมชน องค์กร  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง และยังเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะในกิจกรรม  เชิงพุทธ ด้วยแนวทาง 5ส ประกอบกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขนี้เป็นแผนหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการด้วย        การดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ได้กำหนดร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพุทธมณฑลสาย ก ข และ ค