จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ทำ MOU ร่วมกับอบต.สระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี เพื่อขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะ Zero Waste [2019-02-14]