จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 2 และประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One [2019-02-14]