จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


สคป.กพ."เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร" [2019-02-14]