จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและประชาสัมพันธ์การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดให้แก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [2019-02-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ EM.jpg