จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง [2019-02-14]

คุมประพฤติ และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง
               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และ นายสมศักดิ์ วิศิษฏ์ธรรมศรี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อ.ส.ค.สามารถ เปาประดิษฐ์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ซึ่งป่วยและอยู่ระหว่างพักรักษาตัว ที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)