จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมโครงการกระตุ้นจิตสำนึกเพิ่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม [2019-02-13]