จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [2019-02-13]