จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติฮอดร่วมหารือกับบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทรายในการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ2562 [2019-02-13]