จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดโครงการหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 [2019-02-13]

          วันนี้ (13 กุมภาพันธ์  2562) นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน  สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 โดยมีพลตำรวจตรีนิธิธร  จินตกานนท์  ผู้บังคับการตำรวจจราจร  เป็นประธานในพิธี  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง  และให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน  ที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทาง  สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์เพิ่มความผูกพันในครอบครัวรวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติต่อไป  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สโมสรกรมพลาธิการทหารบก  สนามบินน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

สานฝัน 1 สานฝัน 2
สานฝัน 3