จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย [2019-02-13]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายอรรณพ กันทะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพื่อสร้างค่านิยมและการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 90 ราย และแจกของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เอกสารดาวน์โหลด :

51668641_248112259445400_7915145945048678400_n.jpg

51674635_341880566414208_4670904434799149056_n.jpg

51727813_290925761599458_7573927406314979328_n.jpg

51838832_570352633480075_4240869777725194240_n.jpg

51947680_298550100863531_4982983862402416640_n.jpg

52106841_329352854347654_4148592873522069504_n.jpg