จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์อำเภอหัวไทร (ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหัวไทร) [2019-02-13]