จำนวนผู้เข้าชม : 78

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย [2019-02-12]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย

วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 7  โดยมีพันตำรวจเอกชัชชัย สำเนียง ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ณ บริเวณหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

การอบรมโครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทยรุ่นที่ 7 ตามที่ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดที่ สโมสรกรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี มีการนำเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทางสาธารณะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้  ซึ่งคาดว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น