จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.กพ."จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการพัฒนาศักยภาพสมาชิก/แกนนำ TO BE NUMBER ONE [2019-02-12]