จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ประสานบูรณาการกับเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ในการป้องกันผู้ถูกคุมความประพฤติที่เสี่ยงสูงโดยจัดโครงการ "ศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอสีคิ้ว" [2019-02-12]