จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี [2019-02-11]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อกฎหมายกับเงินกู้นอกระบบฯ โดยมี นายสมปอง คำเที่ยง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยาและคณะเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน ๕๐ คน วันนี้ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา) ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)