จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพฯรุ่นที่ 2 [2019-02-11]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย            วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการ   แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๒ อำเภอท่าบ่อและตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเกียรติจากนายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคายเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด