จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤติขอนแก่นติดเครื่องมือติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมแจ้งเงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ [2019-02-09]