จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติขอนแก่นเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-02-09]