จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะลดวันต้องโทษ [2019-02-08]

อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะลดวันต้องโทษ

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอบปากคำผู้อุปการะคดีสืบเสาะลดวันต้องโทษ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒ ท่าน วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)