จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ๖๕ ปี [2019-02-08]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ๖๕ ปี
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ๖๕ ปี
โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)