จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน [2019-02-08]

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2562 ) นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธีได้ทำการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เข็มอาสารักษาดินแดนให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่กองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งมอบรางวัลให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนและสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร