จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอสค.อำเภอท่าศาลา(สนง.เกษตรอำเภอท่าศาลา) [2019-02-08]