จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร [2019-02-07]

          ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีเสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี และแถลงการณ์ เรื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และต่อมาในเวลา 15.00 นาฬิกา  เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ    อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววันและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป

ถวายพระพร 1 ถวายพระพร 2
ถวายพระพร 3 ถวายพระพร 4
ถวายพระพร 5 ถวายพระพร 6
ถวายพระพร 7