จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม [2019-02-07]