จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๑ [2019-02-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย                               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการ   แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๑ เพื่อการดำเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนน่าจะเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  และเสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรม   วานา เวลเนส รีสอร์ทหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับเกียรติจากนายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี,นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ,และคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองคายเป็นวิทยากรบรรยาย   โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิด