จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คป.หนองคายชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดและการประพฤติปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาล [2019-02-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและร.ต.อองอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา   เสพติดและการประพฤติปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาล จำนวน ๑๖ ราย  ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย

-