จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคมตัว [2019-02-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคมตัว ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯหวนไปกระทำความผิดซ้ำอีก  จำนวน ๑๗ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒