จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


คป.หนองคายร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ [2019-02-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอโพนพิสัย เพื่อประชาสัมพันธ์ภาจกิจงานคุมประพฤติและเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติ