จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


คป.หนองคายหนองคายออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟู [2019-02-07]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายออกเยี่ยมเยียนและสอดส่องบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษจำคุกที่ขอทุนประกอบอาชีพเพื่อวิเคราะห์และแนะนำแนวทางในการลงทุนประกอบอาชีพของผู้ยื่นขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ