จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คปหนองคายเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ [2019-02-07]

         

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒        นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานช่วงเทศกาลที่ผ่านมาและหาแนวทางการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่อไปณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย   โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม