จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 [2019-02-06]

เอกสารดาวน์โหลด :

6 กพ 62 จัดประชุมคณะกรรมการ อสค.jpg