จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสภ.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ การทำปุยอินทรีย์ กับการจัดการขยะอย่างมีประโยชน์ [2019-02-06]