จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร ณ วัดรักขิตวัน อำเภอชะอวด [2019-02-06]