จำนวนผู้เข้าชม : 34

   


สนง.คป.กบินทร์บุรี สาขากบินทร์บุรีจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศและอบรมธรรมะให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [2019-02-06]