จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นปีแรก! [2019-02-06]

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 โดยมีสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประกวดจำนวน 16 ชมรม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 สำหรับผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเข้ารอบสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่

1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ

4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

อนึ่ง กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เป็นปีแรก ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน