จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมความเชื่อและเจตคติ ปริศนาธรรม (บ้านหลังสุดท้าย) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา [2019-02-05]