จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [2019-02-05]