จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” [2019-02-05]

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าที่กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแวะ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สโมสรสนามกอล์ฟ กรมชลประทาน และคลองแวะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยการเก็บขยะและวัชพืชในคูคลองรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ และตัดหญ้าพื้นที่ใกล้เคียงคลองแวะ (ถนนเลี่ยงเมือง ถึงซอยเมนชูชาติอนุสรณ์) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทางโดยประมาณ รวม 815 เมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณ 700 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 300 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน