จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-02-04]