จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ [2019-02-02]