จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติหนุนอาสาสมัครคุมประพฤติ ต่อยอดคืนคนดี เป็นที่พึ่งของประชาชน [2019-02-01]

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 3 เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ บูรณาการกับสำนักงานคุมประพฤติและเครือข่ายเข้ามาร่วมทำงานอย่างเป็นเอกภาพ ต่อยอดผลิตผลคนดี และใช้กลไกในการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติจะช่วยให้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ นโยบายยุติธรรมใส่ใจ Justice Care รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0

            นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการรายงานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 3 และมีการหารือการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 อีกด้วย