จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติ เปิดร้านขายเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด [2019-02-01]

คุมประพฤติ เปิดร้านขายเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด  

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดย นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เปิดร้านขายเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ TO BE NUMBER ONE ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อให้ผู้กระทำผิดที่ผ่านการฝึกอาชีพการชงเครื่องดื่ม ได้มาต่อยอดทักษะทดลองฝึกอาชีพในการเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับและฝึกปฏิบัติไปเปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นของตนเองได้ในโอกาสต่อไป วันนี้ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)