จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


ขอเชิญชวนรับฟังอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ทางวิทยุในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” FM 107.25 MHz [2019-02-01]

นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุคนรักยุติธรรม FM 107.25 MHz ในรายการ “คุมประพฤติเล่าเรื่อง” ประเด็น “บทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ” สามารถรับฟังในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ทาง FM 107.25 MHz หรือ กดรับฟังสดได้ที่   http://112.121.151.69:8570/7.h

สัมภาษณ์ 1 สัมภาษณ์ 2
สัมภาษณ์ 3 สัมภาษณ์ 4