จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยพนักงานคุมประพฤติ [2019-01-31]