จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามคำสั่งศาล [2019-01-31]